Меню
Профил
Език

Категории

Условия и правила за ползване

Общи условия и правила за ползване

Ние от Hobbysvqt се отнасяме с  уважение и отговорност към защитата на личните данни и за да внесем яснота и прозрачност в процеса по събиране, съхранение и обработка на Вашите лични данни, създадохме нашата политика за поверителност, изцяло синхронизирана с новия Регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679. 


Кой носи отговорност за личните Ви данни?
ДАРА-ХАРТ ЕООД е администратор и обработващ лични данни, със седалище и адрес:
гр. Пловдив, ул. Христо Караманджуков №30, ЕИК BG203153149


Къде съхраняваме Вашите лични данни?
Вашите лични данни се съхраняват на високо технологизирани и добре защитени сървърни пространства, физически намиращи се на територията на Европейски съюз. Сървърните простраства се поддържат от една от най-добрите компании за уеб хостинг услуги в света - Siteground. 


Кой има достъп до личните Ви данни?
Достъп до Вашите лични данни за маркетингови цели има само администраторът на лични данни, посочен по-горе. За целите на обслужването на Вашите поръчки, ние предоставяме част от личните Ви данни, като напр. данни за контакт, в т.ч. име, ел. поща, адрес, телефон на трети страни – куриерски фирми, чрез които Вие сте посочили как да получите избраните от Вас продукти.


Какво е правното основание за обработване на личните Ви данни?
В зависимост от вида на целите, за които предоставяте Вашите лични данни, напр. обработка на поръчка и/или маркетингови цели, ние винаги ще Ви информираме на какво правно основание е необходимо да предоставите Вашите лични данни. 


Какви са Вашите права?
Право на достъп – Вие имате право да поискате информация за съхранените при нас  Ваши лични данни с цел проверяване и сверяване спрямо тези, които сте посочили в регистрацията си и/или при финализирането на Вашата поръчка. Можете да се свържете с нас на info@hobbysvqt.com и ще получите Вашите данни по ел. поща.
Право на преносимост на данни – Вие имате право да получавате Вашите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, дигитален вид и да изпращате тези данни до други страни, ако това е технически приложимо.
Право на коригиране – Вие имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни в случай на промяна, като напр. ел. поща, адрес, телефон или в случай на установена неточност и/или непълност. Ако имате профил при нас, Вие можете сами да коригирате /промените и/или допълните Вашите лични данни.
Право на заличаване/анонимизиране – по всяко време Вие имате право да поискате да заличите Вашите лични данни, т.е. да упражните т.нар. право „да бъдете забравен”, собственоръчно чрез Вашия профил, освен в следните случаи: обработка на текуща в момента Ваша поръчка или запитване; при извършена покупка и свързаното с нея плащане/транзакция съгласно закона за счетоводството; инициирана от Вас рекламация по повод на закупен от нас продукт в даден предишен момент, съгласно политиката ни за рекламации.
Право на възражение срещу директния маркетинг – имате право да се откажете от обработката на Вашите данни за целите на директния маркетинг посредством следване на инструкциите за отказ, които са неразделна част от всяко маркетингово съобщение до Вас.
Как да упражните Вашите права – посредством контакт с наш служител, отговорен за защита на лични данни на info@hobbysvqt.com или жалба към оправомощен надзорен орган.


„Бисквитки” и сходни технологии
Hobbysvqt използва „бисквитки“ и сходни технологии, които събират и съхраняват информация, когато посещавате нашия он-лайн магазин. Целта на това е  да можем да идентифицира Вашия браузър за интернет и да събираме данни за използването на сайта ни от Ваша страна, кои са страниците, които обичайно посещавате, каква е продължителността на посещенията Ви, както и да разпознава тази информация, когато се връщате на сайта, за да подобряваме Вашия комфорт и практическа работа в нашия он-лайн магазин Hobbysvqt.


Актуализиране на политиката за поверителност
Възможно е нашата политика за поверителност да бъде актуализирана вследствие на законови промени и регулации, като Вие винаги ще можете да намерите в нашия он-лайн магазин Hobbysvqt актуализираната политика за поверителност.


Обработка на Вашите лични данни при он-лайн покупка:
Ние ще съхраняваме и обработваме Вашите лични данни въз основа на договорно основание, произтичащо от Вашето волеизявление за покупка на стоки със/без създаване на Ваш потребителски профил от нашия он-лайн магазин за следните цели:
- да управляваме процеса по приемане, обработка и изпълнение на Вашата поръчка
- да изпращаме съобщения/известия към Вас чрез мобилни оператори и/или ел. поща,  касаещи текуща и актуална информация за този процес, включително за статуса на доставката /изпращане, срок и време на доставка, възникнали проблеми при доставка
- да бъдете индентифицирани пред трети страни, напр. куриерски фирми
- да управляваме процеса по Вашето плащане/транзакция
- да разглеждаме Вашите заявки за рекламации съгласно нашата политика за рекламации
Ние ще обработваме следните Ваши лични данни:
- данни за контакт, в т.ч. име, фамилия, ел. поща/имейл, адрес и телефон
- данни присъстващи в история на поръчките
- данни касаещи Вашите плащания
Ние ще предоставяме на трети страни единствено тези лични данни,  които са необходими и единствено за целта по упрaвляване на процеса по приемане, обработка и изпълнение на Вашата покупка, в т.ч.
- куриерски фирми с цел извършване на доставката и плащането на закупените стоки
- хостинг компания с цел съхранение на Вашите лични данни на сървърни пространства на територията на Европейското икономическо пространство
- банкови и финансови компании, доставчици на платежни услуги, с цел да бъде управляван процеса по Вашето плащане
Важно е да знаете, че посочените трети страни имат независимо и легитимно/законово право и/или задължение да обработват Вашите лични данни.
Ние ще съхраняваме Вашите лични данни докато сте активен наш клиент. Приемаме че сте престанали да бъдете активен клиент, ако в продължение на 3 /три/ последователни години не сте отворили нито веднъж съобщение от нас на Вашата ел. поща, и/или не сте отправяли запитване по ел. поща, и/или не сте добавяли продукти в количката през Вашия профил/IP адрес, и/или не сте финализирали поръчка


Обработка на Вашите лични данни при създаване на профил:
Ние ще съхраняваме и обработваме Вашите лични данни въз основа на договорно основание, произтичащо от Вашето волеизявление за създаване на клиентски профил в нашия он-лайн магазин и/или покупка на стоки за следните цели:
- да управляваме процеса по приемане, обработка и изпълнение на Вашата поръчка/Вашето запитване
- да изпращаме съобщения/известия към Вас чрез мобилни оператори и/или ел. поща, касаещи текуща и актуална информация за този процес, включително за статуса на доставката /изпращане, срок и време на доставка, възникнали проблеми при доставка
- да бъдете индентифицирани пред трети страни, напр. куриерски фирми
- да управляваме процеса по Вашето плащане/транзакция
- да разглеждаме Вашите заявки за рекламации съгласно нашата политика за рекламации
Ние ще обработваме следните Ваши лични данни:
- данни за контакт, в т.ч. име, фамилия, ел. поща/имейл, адрес и телефон
- данни присъстващи в история на поръчките
- данни касаещи Вашите плащания
Ние ще предоставяме на трети страни единствено тези лични данни,  които са необходими и единствено за целта по упрaвляване на процеса по приемане, обработка и изпълнение на Вашата покупка, в т.ч.
- куриерски фирми с цел извършване на доставката и плащането на закупените стоки
- хостинг компания с цел съхранение на Вашите лични данни на сървърни пространства на територията на Европейското икономическо пространство
- банкови и финансови компании, доставчици на платежни услуги, с цел да бъде управляван процеса по Вашето плащане
Важно е да знаете, че посочените трети страни имат независимо и легитимно/законово право и/или задължение да обработват Вашите лични данни.
Ние ще съхраняваме Вашите лични данни докато сте активен наш клиент. Приемаме че сте престанали да бъдете активен клиент, ако в продължение на 3 /три/ последователни години не сте отворили нито веднъж съобщение от нас на Вашата ел. поща, и/или не сте отправяли запитване по ел. поща, и/или не сте добавяли продукти в количката през Вашия профил/IP адрес, и/или не сте финализирали поръчка


Обработка на Вашите лични данни при директен маркетинг.
Ние ще съхраняваме Вашите лични данни, за да изпратим към Вас актуална маркетингова информация, въз основа на Вашето съгласие за получаване на такава информация. Това съгласие може да е изразено чрез абониране за наш имейл бюлетин или чрез приемане на нашата Политика за поверителност на личните данни.
Ще използваме Вашите лични данни за да Ви информираме за нашите актуални предложения /промоции, намаления, нови продукти и услуги/ чрез ел. поща, телефонни разговори, sms и/или мобилни приложения за незабавни съобщения /напр. Viber, WhatsApp и други подобни/. За да бъдем изцяло в услуга на Вас, нашите клиенти, ние ще Ви информираме за ново зареждане на продуктите към които сте проявявали интерес, ще Ви отправяме персонализирани предложения основани на Вашите предпочитания, ще Ви напомняме за продукти, които са останали в потребителската Ви количка
Ние ще обработваме следните Ваши лични данни:
- данни за контакт, в т.ч. име, фамилия, ел. поща/имейл, адрес и телефон. В случай, че сте избрали да се абонирате за актуален бюлетин в нашия он-лайн магазин, без да създавате профил ще е нужно да предоставите само Вашата ел. поща.
Ние ще предоставяме на трети страни, напр. технически доставчици /мобилни оператори, хостинг компании, провайдъри, маркетингови агенции/, единствено тези лични данни,  които са необходими за предоставяне на описаните по-горе услуги и за разпространение на маркетингова информация
Право да оттеглите съгласието си: Вие имате право да оттеглите съгласието си за получаване на маркетингова информация по всяко време. Това можете да направите по един от следните 2 начина:
- като ни изпратите  имейл на нашата ел. поща info@hobbysvqt.com със следното изречение: „Желая, считано от сега,  да НЕ получавам никакви маркетингови съобщения от вас, както на електронната ми поща, така и по всички технически канали за комуникация”;
- като следвате инструкциите за отписване от нашия бюлетина, които присъстват във всеки имейл бюлетин, който изпращаме към Вас.


1.Поръчка

Можете да поръчате по следният начин:

         Изберете желаният от Вас продукт и кликнете върху бутона "Добави в Количката". Той ще добави продукта във Вашата пазарска количка. Веднага след това можете да финализирате поръчката си или да продължите с пазаруването, като добавите и други продукти в пазарската си количка. За финализиране на поръчката е необходимо да отидете в „Количка” и да натиснете „Поръчка”.
  

Поръчки могат да се правят по всяко време на www.hobbysvqt.com, но обработката им се извършва от Понеделник до Петък от 08:00-15:30

2. Промяна на  съдържанието в количката?


Можете сами да коригирате съдържанието на поръчката си преди да я финализирате.


Ако вече имате финализирана поръчка и желаете да добавите още продукти , които да ви изпратим едновременно с редходна поръчка , моля направете си нова поръчка и в полето "Доставка", отбележете- "Добавяне към съществуваща поръчка".


Ако желаете да премахнете някой продукт от финализирана поръчка - моля свържете се с нас на посочените телефони или е-майл.-   За да премахнете продукт от количката кликнете върху "Премахване" и натиснете бутон "Обнови". 

-   Ако желаете да закупите 2 или повече броя от един продукт променете количеството на желания от Вас брой в полето "Количество" и натиснете бутон "Обнови". 

 -   Можете да продължите да разглеждате и да добавяте към поръчката си и други продукти като се върнете към Каталога с продукти.

Плащане

3. Как се извършва плащането?


3.1.С наложен платеж в брой /при доставка с куриер/ 


Заплащате продуктите при получаване на стоката директно на куриера на спедиторската фирма, който Ви я доставя. Този метод е предпочитан от повечето потребители заради удобството.


3.2 По банков път- предварително преди получаване на стоката и при потвърждаване от наща страна за полученият превод.

4. Как става доставката?


- За страната доставките се извършват със спедиторски фирми на адреса посочен от вас или до офис на съответната фирма.


Работим и изпълняваме доставките от Понеделник до Петък, Събота и Неделя и официалните празници са почивни дни.


- доставки не се извършват в Събота,Неделя и официални празници.


- доставка до адрес не се извършва в Събота, освен ако не посочите тази услуга и не се съгласите да заплатите допълнителната такаса на спедиторите.

5. Доставката плаща ли се?

- При получаване на поръчките от мясно на магазина - доставка не се дъжли.
- Доставката на стоките от магазина е безплатна за цялата страна при обща поръчка на продукти над 99.99 лв.
- При поръчка до 99.99 лв. цената за доставка е за сметка на клиента.


Обикновенно доставката до адрес отнема около 24-48 часа. Работим с куриерските фирми  Еконт и Спиди за доставки за страната.

Клиентът може да проследи своята пратка чрез No. на съответната поръчка.
При възпрепятстване навременното изпълнение на доставката, уведомяваме Клиента по телефон или E-mail за настъпилите обстоятелства.

Клиентът има право да откаже доставената стока ако има видимо несъответствие на доставената стока с поръчаната.

Клиентът има право на отказ от приемане на пратката, ако цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена.

6. Какъв е срокът за доставка?

Срока за доставка e 48 часа за цялата страна за продукти в наличност.

7.  Кога доставят стоките?

Доставките се извършват с куриерска фирма в работно време от 9:00 до 18:00 / събота до 13 часа /. Желателно е да дадете адрес, на който може да се получи стоката в този часови диапазон. Доставката може да бъде направена и до офис на куриер, който Вие да посетите в удобно за вас време в работен ден /и час/.


8. Мога ли да дойда да си купя стока на място?


Очакваме Ви всеки ден от 9.00ч до 19.00ч ,събота от 10.00ч до 16.00ч, в Пловдив ул. "Петко войвода" 1 в магазин "Хоби свят". Заповядайте!

9. Как да откажа вече направена поръчкa? 

Чрез изпращане на поръчката, потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор-него (потребителят) и "Hobbysvqt" съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).
Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:
а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания
б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;
в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;

Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката.

Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка.

Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

Промяна в условията за ползване:
"Хоби свят" си запазва правото при нужда да променя условията за ползване на този сайт.

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ТЪРГОВИЯ

Раздел IV Право на рекламация

Чл. 25. (1) Потребителят има право на рекламация, независимо от това дали производителят е предоставил гаранция, при:

1. констатирани липси;

2. дефекти на стоката;

3. несъответствие с обявения размер;

4. несъответствие с обявената търговска марка.
(2) Рекламацията при констатирани липси и явни дефекти се предявява до три работни дни след закупуването на стоката.
(3) Рекламацията при скрити дефекти на стоката се предявява при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията, ако такава е предоставена.
(4) Рекламацията при несъответствие с обявения размер или търговска марка се предявява при установяване на несъответствието, но не по-късно от срока на гаранцията, ако такава е предоставена.
Чл. 26. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:
1. възстановяване на заплатената сума;
2. заменяне на стоката с нова;
3. отбив от цената;
4. безплатно извършване на ремонт.
Чл. 27. (1) Търговецът е длъжен да приема рекламация през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката, или на адреса си на управление, освен ако в документа за гаранция не е определено друго.
(2) Транспортирането на едрогабаритни стоки ( над 50 кг ) за ремонт или замяна в гаранционния срок, както и връщането им на потребителя, се извършва за сметка на търговеца. За извършването на отбив от цената стоката може да бъде транспортирана или преоценена на място за сметка на търговеца.
(3) Срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.
Чл. 28. При нарушаване на задълженията по предоставената гаранция или при неприемане на рекламация потребителят може да се обърне за съдействие към сдруженията на потребителите, органите за защита на потребителите или към помирителните комисии или да предяви иск в съда.